ครูไว รุ่น

ครูไว รุ่น

รายการบันทึกของครูไผ่ ผู้ชนะรางวัลครูดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลหนึ่งแสนครูดี และครูไทยไร้อบายมุข รายการนี้จึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่อยากเป็นครู เรียนครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพื่อได้เห็นอนาคตของท่านผ่านการฟัง

คุยกับครูไผ่ได้ที่ @kruwei

Site Icon

สามโคกเรดิโอ

สถานีพอดแคสต์พื้นบ้านสัญชาติไทย เด็กฟังเกือบได้ ผู้ใหญ่ฟังเกือบดี

Proudly powered by WordPress & SeedThemes